Keskiaika on Turun linnassa edelleen pimeä ǀ The Middle Ages remain dark in Turku Castle

Turun linna ja sen rakennushistoria ovat kiehtoneet minua kauemmin kuin sen ylhäiset asukkaat. Sen historiasta on kirjoitettu paljon, mutta edelleen puuttuu kattava esitys etenkin linnan keskiaikaisista vaiheista. Tiedetään, että linna perustettiin 1280-luvulla saarelle ja että sitä rakennettiin vaiheittain aina 1500-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, kunnes sen käyttötarkoitus muuttui vähitellen hallinnollisista tiloista varastoksi ja teollisuustiloiksi, kasarmiksi, vankilaksi ja lopulta museoksi. Koskaan tuon reilun 700 vuoden aikana se ei ole ollut tyhjillään, aina sille on keksitty joku käyttötarkoitus.

Mainitsin jo alkuvuodesta SSS:n haastattelussa, että mielestäni Katariinan ja Juhanan renessanssihovin kutsuminen ”Turun linnan loiston ajaksi” on liioiteltua, kun verrataan sitä vaikkapa 1320-luvulla vaikuttaneen linnanpäällikön Matias Kettilmundssonin hoviin. Tuona aikana Turun linnassa elettiin kuin missä tahansa eurooppalaisessa ritarihovissa, niin sotataitoja kuin kulttuuria harjoittaen. Matias kuoli linnassa, ja hänen muutamaa päivää aiemmin kirjoittamansa rikas ja yksityiskohtainen testamentti on säilynyt. Yleisesti hänestä tiedetään kuitenkin ihan yhtä vähän kuin siitä, missä osissa linnaa hän asui ja miltä linna ylipäätään hänen aikanaan näytti.

Mistä sitten johtuu renessanssiajan korostaminen Turun linnassa? Ehkä siitä, että 1500-luvulla rakennusta muokattiin ajan ihanteiden mukaiseksi niin, että se sai aivan uudenlaisen ilmeen ja käyttötarkoituksen kuin sillä keskiajalla oli ollut. Nämä Juhanan rakennuttamat kerrokset ja uudet rakennustekniset yksityiskohdat hallitsevat linnaa edelleen ja osaltaan vaikeuttavat keskiaikaisten osien tutkimista. Tai ehkä 1500-luku tulee keskiaikaa lähemmäksi, koska tuolta ajalta alkaa olla enemmän linnaa koskevia dokumentteja. Lähes täydelliset tilikirjat alkavat vuodesta 1538, kun keskiaikaisia ei ole säilynyt. Tai sitten tutkijat ovat olleet tähän saakka kiinnostuneita lähinnä renessanssiajasta, ja ”pimeä keskiaika” on saanut jäädä taka-alalle. Itse ajattelin parikymppisenä olevani vielä joskus se tutkija, joka rakentaisi Turun linnan keskiaikaisesta rakennushistoriasta kattavan esityksen. Vaikka sittemmin kiinnostuin enemmän myöhemmistä prinsessajutuista, on linnan keskiaika edelleen sydäntä lähellä oleva asia.

***

I’ve always been fascinated by Turku Castle and it’s building history. Even though a lot has been written about it, there’s still no comprehensive history of its earlier phases. We know that the castle was founded around 1280 on an island and then expanded in several phases until 1500’s and a shift in use as an administrative castle. It became a warehouse and an industrial site, a barrack, a prison, and finally, a museum. Never in those over 700 years has it been completely empty, it’s always served its surrounding areas in one way or another.

Earlier this year I stated in an interview that calling Catherine and John’s time “the heyday of Turku Castle” is somewhat exaggerated. Let’s take capitaneus Matts Kettilmundsson in the 1320’s, for example. He housed a magnificent knightly court in Turku Castle, a court where both culture and art of war was practiced. The capitaneus died in the castle, and from the rich and detailed will he left behind we can learn about the material culture of his court. Commonly, however, he and the castle in his time are very little known.

Why, then, the Renaissance era is so emphasized in Turku Castle? Maybe because the medieval castle was heavily modified in the 1500’s (mainly by Duke John) to suit the Renaissance taste in architecture, and those modifications are still very prominent in the castle’s appearance. Or maybe it’s easier to conduct research into the Renaissance era with more documents preserved. Castle’s accounts start from 1538, while there’s almost none from the Middle Ages. Or maybe the researchers have just been more interested in the Renaissance and left the “Dark Ages” remain as such. When I was younger, I thought I’d become the researcher who’d conduct the extensive history of the castle’s medieval phases. Even though I later became more interested in Renaissance princess stuff, the castle’s medieval history lies still very close to my heart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s