Sol in Piscibus – astrologiaa 1500-luvulla ǀ Sol in Piscibus – Astrology in the 16th century

Mikael Agricolan Rucouskirian (1544) kalenteriosaan on merkitty pyhimysten ja muiden kirkollisten päivien lisäksi Auringon kulku vuoden mittaan eläinradan merkeissä. Eilen, helmikuun 9. päivä Aurinko siirtyi Kalojen flegmaattiseen merkkiin: Sol in piscibus.

Astrologia tieteenä syntyi jo ennen ajanlaskun alkua ja eli renessanssiajalla kultakauttaan. Kuninkailla, ruhtinailla ja paaveilla oli omat astrologit, joita konsultoitiin ennen tärkeiden päätösten tekemistä ja jotka laativat horoskooppeja niin ihmisille kuin tapahtumille. Astrologia liittyi myös terveydenhoitoon: sen mukaan, missä merkissä Aurinko kulloinkin oli, pystyttiin laskemaan otolliset ajankohdat erilaisille toimenpiteille. Nyt, Auringon ollessa Kalojen merkissä, kannattaisi esimerkiksi iskeä pää- ja peukalosuonta ja nauttia lämmittäviä ruoka-aineita ja juomia, jollainen voisi olla Agricolan mukaan vaikkapa maarianverijuuren ja sellerin siemenillä maustettu viini.

Astrologin toimi oli usein yhdistetty lääkärin ammattiin. Näin oli myös Turun linnassa, jossa Juhanan hovissa tavataan astrologi, linnanlääkäri Johannes Copp. Niin astrologiaan kuin lääkäreihin nuivasti suhtautunut Kustaa Vaasa lähetti Johanneksen v. 1558 Turkuun parantamaan Juhanan vaivoja, ja hänelle ja perheelleen osoitettiin linnasta kokonainen huoneisto. Johannes tosin kuoli jo samana vuonna, mutta hänen perheensä jäi vielä linnan palvelukseen muutamiksi vuosiksi.

Toisin kuin Juhanan isä, Katariinan isä Sigismund Vanha oli tunnettu mieltymyksestään astrologiaan. Astrologiaa jopa opetettiin tuohon aikaan Krakovan yliopistossa, ainoana koko Euroopassa. Niin Sigismund Vanhalle kuin jo isälleen ja tämänkin isälle oli laadittu syntymäkartat, samoin ainakin Katariinan veljelle, Sigismund Augustille. Tapahtumahoroskooppi oli tehty myös Sigismund Vanhan ja vaimonsa Barbara Zapolyan kruunajaisten ajankohdalle. Sigismund Vanhan tiedetään konsultoineen astrologeja paljon, joten ehkä Skorpionin merkissä syntyneelle Katariinallekin oli tehty oma horoskooppi.

***

In Rucousciria, a Finnish language prayer book from 1544 by Mikael Agricola, there’s a calendar section which shows not only the days of the liturgical year but also the course of the Sun through the zodiac. Yesterday, February 9th, the Sun entered the phlegmatic sign of Pisces: Sol in piscibus.

Astrology as a scientific discipline was practiced already in the Antiquity and enjoyed its golden age in the Renaissance era. Kings, princes and popes had their own astrologers who were consulted before making important decisions and who wrote horoscopes for people as well as events. Astrology had connection to health care, too: different procedures were encouraged or dissuaded depending on the Sun’s sign in the zodiac. Now, for example, when the Sun is in Pisces, it would be beneficial to let blood from the head or the thumb and enjoy warming foods and drinks. A suitable drink, according to Agricola, would be wine flavoured with seeds from Agrimonia eupatoria and Appium.

Astrologers and doctors were often the one and the same. That was also the case in Turku Castle, where we find Johannes Copp, an astrologer and castle doctor, in John’s court. John’s father, King Gustav (who didn’t think much of astrologers or doctors), sent Copp to John in 1558, and he took his family and went. The Copps were given a whole apartment in the castle, where Johannes died not so long after. The rest of the family stayed, however, and served in the castle for a few years after that.

Unlike John’s father, Catherine’s father King Sigismund the Old was known for his affection in astrology. University of Kraków was the only place in Europe where one could even study the discipline. Sigismund, his father and even his father had had their birth charts written, and the King ordered one also for his son, Catherine’s brother, Sigismund Augustus. Horoscope was also written for Sigismund the Old’s and his wife Barbara Zapolya’s coronation. Sigismund consulted astrologers frequently, so maybe a birth chart was made also for Catherine, who was born in the sign of Scorpio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s